"de Calthorne"


Paardenrusthuis - PaardenpensionDe weiden en de buitenbak


Een fotocollage van de weiden, de buitenbak en overige uitpandige faciliteiten
 
De voorzijde van de oudste stal, nu in gebruik als quarantainestal met drie boxen:
 
 
"De Calthorne" is een oude naam, zo bleek uit opgravingen op het terrein waar tegenwoordig het gemeentehuis van Westerveld is gevestigd. Het was de naam van de boerderij die daar ooit had gestaan en wiens naam tegenwoordig verbasterd is tot "Kalteren". Hieronder is de nieuwste stal te zien met in totaal 8 boxen met daarnaast de buitenbak met verlichting.
 
 
De "nieuwste" stal met 8 boxen:
 
 
 
 
De 'nieuwste' stal met de ingang naar de 'voorstal' waar zich de inpandige faciliteiten bevinden met woonkeuken alwaar dagelijks de paardeneigenaren kunnen verblijven.
 
 
 Op de achtergrond de buitenbak met onze eigen paarden.
 

Powered by ©2008 My Sweet Small CMS by Kees Dommisse